Դպրոցի լիցենզիայի և համակազմի սահմանային տեղերը

Տարրական(հանրակրթական հիմնական ծրագրերի 1-ին աստիճան)  համակազմի սահմանային 20 տեղով

Հիմնական(հանրակրթական հիմնական ծրագրերի 1-ին աստիճան)  համակազմի սահմանային 30 տեղով

Միջնակարգ(հանրակրթական հիմնական ծրագրերի 1-ին աստիճան)  համակազմի սահմանային 30 տեղով